Svenskehandelen øker fortsatt

Oslo: Nordmenn la igjen vel 142 millioner kroner på svensk side av Østfold-grensen i august. Det er en økning på vel 31 millioner kroner i svenskehandelen sammenlignet med august i fjor.