- For mange etterkant-tiltak

Sjømannsforbundet meiner sjøfartsstyresmaktene må bli meir offensiv med tryggingstiltak på fartøy.