- Ære ikke formildende

Drap og voldshandlinger for å forsvare familiens ære vil ikke føre til mildere straff i Norge. Tvert imot bør æresmomentet føre til skjerpet straff, mener to norske strafferettseksperter.