På bedringens vei

Kronprinsesse Mette-Marit er blitt mye bedre, men drar ikke til Tyskland. Om hun rekker 17. mai, er uvisst.