Seks skadd i eksplosjon

Seks personer ble skadd da en ammoniakktank eksploderte på en gård i Tjølling i Larvik i kveld.