2002 blir uår for chartermarkedet

2002 ligger an til å bli et uår for den norske charterbransjen, uansett om uroen etter terrorhandlingene i USA gir seg eller ikke. Omsetningen ligger an til å å bli redusert med fra 500 til 750 millioner kroner.