Klimameldingen blir utsatt

Klimameldingen blir utsatt, og legges trolig ikke fram før Stortinget har tatt sommerferie. Miljøvernminister Siri Bjerke får sterk kritikk fra sentrumspartiene for ikke å ha varslet Stortinget om forsinkelsen.