Flertall for å pålegge veiprising

Et flertall på Stortinget vil stemme for prinsippet om veiprising, og for at ordningen skal kunne pålegges uten full lokal tilslutning.