Sykelønnen splitter KrF

Sykelønnsordningen splitter KrF. Mens kvinnene i partiet slår ring om dagens ordning, vil flertallet stramme inn ytelsene.