Jagland nektar ombodsmannen innsyn

Utanriksminister Thorbjørn Jagland nekta Sivilombodsmannen fullt innsyn i UD sine overlegningar om forholdet til Sivilombodsmannen i radar-saka.