Bonden må vaska seg meir

Grundigare vask av kropp og hår, og oftare kledebyte. Slik kan bonden sjølv verja dyra mot smitte.