Krisemøte etter fransk utbrudd av munn- og klovsyke

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen innkaller til krisemøte etter at det er registrert utbrudd av munn- og klovsyke i Frankrike.