Vil bruke mindre på kirken

Kirke og religion kommer dårlig ut av en omfattende verdiundersøkelse. Bare 6 prosent vil bruke mer ressurser enn i dag på kirken mens 32 prosent vil bruke mindre.