Færre ledige legestillinger

I alt 244 legestillinger var ubesatt ved siste årsskifte. Dette er en bedring på nesten 60 prosent i forhold til 1999.