- Noreg må ha eigne reglar

I Økologisk Landslag, OIKOS, ser dei mørkt på framtida for økologisk landbruk dersom kunstige tilsetjingsstoff vert tillatne, slik EU føreslår.