Norske sykehus behandler flere pasienter

Norske sykehus behandlet 6,1 prosent flere pasienter i 2001 enn året før. Til sammen fikk mer enn en million pasienter sykehusbehandling i fjor.