Færre barn bor hos alenefedre

Andelen barn som bor fast hos alenefedre har sunket i løpet av det siste tiåret.