Vurderer regulering av piercing

Statens Helsetilsyn vurderer nå om man skal regulere piercing-virksomheten.