Vil ha slutt på "sosialdemokratisk mykhet" i ruspolitikken

Liberalisering av taushetsplikten og mer politi i ungdomsmiljøer er hovedpunkter i regjeringens handlingsplan mot rus.