Vil sikre verneverdig bebyggelse

Den omfattende brannen i Trondheim i helgen har skremt myndighetene i flere byer med verneverdig bebyggelse. Neste år vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om vern av slike kulturminner.