Vil gjøre HV til bærende kraft i Forsvaret

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal går i langtidsproposisjonen for Forsvaret inn for å gjøre Heimevernet til den bærende kraften i det norske territorialforsvaret.