Nobels fredspris tildeles kampanjen for forbud mot atomvåpen

– Faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Publisert Publisert
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Nobels fredspris for 2017 går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). Prisen er en klar oppfordring til verdens atommakter og deres allierte – inkludert Norge, sier Nobelkomiteens leder.

– Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge. Men verdens befolkning ønsker ikke å bli forsvart av atomvåpen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde at årets fredspris går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

De første reaksjonene på årets fredspris var udelt positive.

ICAN har både mobilisert på grasrotnivå og jobbet for et internasjonalt lovforbud mot atomvåpen. Denne kombinasjonen ble trukket fram som viktig da NTB spurte Reiss-Andersen om Nobelkomiteen hadde vurdert å dele prisen med andre aktører som også engasjerer seg i anti-atomvåpenarbeidet.

Les også

ICAN-lederen trodde det var en tulletelefon

– Ikke et spark til Trump

Men da 122 av FNs medlemsland i juli i år sluttet seg til traktaten om forbud mot atomvåpen, sto de fem atommaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina på utsiden. Heller ikke Norge har undertegnet det folkerettslige forbudet mot atomvåpen.

Reiss-Andersen avviser at fredsprisen til ICAN er ment som noe spark til USAs president Donald Trump, eller noen som helst av landene som ikke har undertegnet FN-traktaten.

I hennes øyne er det ikke snakk om hvis – men et spørsmål om når – samtlige land slutter seg til et internasjonalt atomvåpenforbud.

– Prisen bør sees på som en oppmuntring til de landene som ennå ikke har sluttet seg til traktaten. Å stå utenfor kan bare være en midlertidig beslutning. Så er det opp til hvert enkelt land når de slutter seg til, sa Reiss-Andersen.

– Jeg kan ikke på noen som helst måte se at dette er en kontroversiell pris. Alle land deler jo dette målet, sa hun under pressekonferansen etter kunngjøringen.

TRUSSEL: Atomvåpen utgjør en konstant trussel mot menneskeheten og alt liv på jorden, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde prisen. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Trakk frem Nord-Korea

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i rundt 100 land. Organisasjonen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

Under kunngjøringen fredag viste komitéleder Reiss-Andersen til at enkelte stater nå moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og at det i tillegg er en reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, som for eksempel Nord-Korea.

Så er komiteen klar over at et forbud ikke vil avskaffe et eneste våpen.

– Årets pris er derfor også en oppfordring til disse landene om å innlede seriøse forhandlinger med sikte på en skrittvis, balansert og nøye kontrollert avskaffelse av verdens nær 15.000 atomvåpen, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteen fastslår også at beslutningen om å tildele fredspris til ICAN har solid forankring i kriteriene i Alfred Nobels testamente.

Les også

Slik er reaksjonene på fredspristildelingen

MOT ATOMVÅPEN: Fra en ICAN-demonstrasjon utenfor FNs hovedkvarter. Foto: ICAN

Jubel på ICAN-kontoret

Norsk Folkehjelp, eneste norske aktør i ICANs styre, melder om full jubel og ekstase ved hovedkontoret i Sveits.

– Sterke krefter har forsøkt å underkjenne betydningen av forbudet. Nå håper vi prisen fører til at langt flere nasjoner må ta forbudet på alvor. Vi kan ikke nøye oss med ikke-spredning, vi må kvitte oss med de våpnene vi allerede har, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

Anne Marte Skaland i ICAN Norge sier til NRK at fredsprisen føles uvirkelig og overveldende. Nå ønsker de å få NATO-landene med på nedrustning.

– Prisen tydeliggjør at våpenet ikke bør være en del av fremtiden vår. Det er en anerkjennelse av mennesker over hele verden som har jobbet hardt med få ressurser for at dette skulle skje. Det betyr først og fremst mye for saken og det å sette atomvåpen og forbud på dagsorden, sier hun.

Publisert