Flere aborterer ved Downs syndrom

Antallet aborter av barn med Downs syndrom økte kraftig fra 2004 til 2005, viser tall fra Medisinsk fødselsregister.