Eldre og rikere studenter

Gjennomsnittsalderen på en student har økt med to år siden 1998 og er nå 28 år.