Dobling av utdanna kvinner

Frå 1995 til 2005 fullførte kvinner dobbelt så mange universitets- og høgskulegrader som tiåret før.