- Ba om hjelp, fikk nei

«Bourbon Dolphin» ba det større ankerhåndteringsfartøyet «Olympic Hercules» om hjelp, men fikk avslag.