Vegrer seg mot å bruke nødsystem

Mannskap på ankerhåndteringsfartøyer vegrer seg for å slippe utstyret de arbeider med - selv om de får problemer.