Gebiss på vei ut

Antallet eldre ved sykehjemmene i Bergen som bruker gebiss er nesten halvert de siste 15 årene.