Vegdirektøren vil ikke gå

Veidirektør Olav Søfteland innrømmer dårlig arbeid, men har ikke til hensikt å fratre sin stilling.