Utvikler fremtidiens influensavaksine

Et norsk selskap utvikler en universal vaksine mot influensasmitte fra svin, fugl og hest.