Skjerper norsk-kravene

Regjeringen dobler antallet obligatoriske norsktimer for innvandere og innfører eksamen etter endt kurs.