- Norge, Polen og Tyrkia planlegger radarvarsling

Norge, Polen og Tyrkia skal sette opp et radarvarslingssystem som skal bidra til informasjonsutveksling mellom Russland og NATO om trusler utenfra.