- Oljeleting øker sikkerheten

Oljevernberedskapen i Nord-Norge vil styrkes hvis Barentshavet åpnes for olje- og gassvirksomhet i full skala, mener Oljeindustriens Landsforening.