Ofre i intern strid

En intern maktkamp i en muslimsk menighet i Oslo førte til at menn i bønn ble angrepet med kniv og slagvåpen fredag ettermiddag.