Negative prøver frikjenner ikke Gilde

508 negative prøver frikjenner ikke Gilde.