- Vi er helt daue hver morgen

I september ble Kai-Børre Gundersen (35) en snorker. Nå håper konen Brit Irene at det skal bli slutt på å søke tilflukt på gjesterommet.