Vil vurdere lavere promillegrense

Justisdepartementet lytter til Redningsselskapets bekymring og vil se på om det er behov for en lavere promillegrense for småbåter.