Eldre får eget nødnummer

Over 42.000 eldre er blitt utsatt for vold eller omsorgssvikt. Nå får eldre over 62 år eget nødnummer.