Nye tiltak mot legionellasmitte

Kontrollen med anlegg som kan spre legionellasmitte, skal bli enda strengere.