UD hindret rettsoppgjør etter dødsforlis

I 45 år har norske myndigheter klart å skjule den egentlige årsaken til at det aldri ble et rettslig etterspill da 14 norske fiskere omkom i en båtkollisjon utenfor Nordkapp.