Vil ha innvandrer-amnesti

Venstre og Kristelig Folkeparti vil gi en form for amnesti til papirløse innvandrere.