Får ikke tvangsvaske «hulemann»

«Hulemannen» som har bodd ute i Oslo i mange år, har fått medhold i at han kan nekte å bli vasket og stelt.