– Ikke helt vellykket, UiB

Universitetets nettsider har blitt bedre, men ikke like gode som konkurrentens.