Seks timers dag kun for de eldre

Med full lønn lokker Heidi Grande Røys de eldre til å arbeide til de blir 67 år. Fire dagers uke frister mer enn seks timers dag.