Advarselen fremkommer i et dokument som EUs utenriksansvarlig Javier Solana legger frem på Unionens toppmøte kommende uke.

Flere naturkatastrofer, knapphet på vann, mat og andre ressurser i utviklingsland kan ramme europeisk sikkerhet, heter det i rapporten, som er lekket til avisen Financial Times.

Intense spenninger

Risikoen for kriger som følge av prekær vannmangel er særlig stor i Midtøsten. To tredjedeler av den arabiske verden er prisgitt eksterne kilder og leveranser av ferskvann.

– Eksisterende spenninger over tilgang til vann vil trolig bli enda mer intense i denne regionen. Det vil i sin tur føre til større politisk ustabilitet, med negative konsekvenser for Europas sikkerhetsinteresser, også på energiområdet, heter det i rapporten.

Land som Tyrkia, Syria, Irak og Saudi-Arabia risikerer økt politisk ustabilitet på grunn av reduserte avlinger. Dessuten kan vannforsyningen i Israel bli 60 prosent lavere i løpet av dette århundret, fastslår rapporten.

– Klimaendring vil utløse konflikter om knappe ressurser, særlig der hvor tilgang til disse ressursene er politisert.

EU-dokumentet fremhever syv trusler, deriblant økt migrasjon, nytt kappløp om ressursene i Arktis, og større konkurranse om tilgang til energi.

Utfordringer i nord

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har tidligere uttalt til BT at klimaendringene tvinger oss til å tenke nytt i sikkerhetspolitikken.

– I Norges nærområder, særlig i nord, er det på gang endringer som vil stille store krav til det norske forsvaret. Her dreier det seg først og fremst om overvåking i forbindelse med at varmere klima utvider områdene for ferdsel og utnyttelse av naturressurser. Konkret dreier det seg om en kortere sjøvei fra Europa til Asia. Nye olje— og gassressurser blir tilgjengelige. Og ikke minst – torsken trekker nordover.

– Dette kan gjøre det fristende for enda flere land å delta i utnyttelsen av disse ressursene. Og vi må finne ut hvilke utfordringer dette påfører oss, sa forsvarsministeren i intervjuet.