- Varmere klima truer Europas sikkerhet

Europas sikkerhet kan bli truet av global oppvarming, ifølge ny EU-rapport.