Slapp anbud ved å dele oppdrag i to

Olje- og energidepartementet delte konsulentoppdraget i to og ga den ene kontrakten til Eli Arnstad. Dermed kom oppdraget under grensen for utlysning på anbud.