Voldtas av menn de kjenner

Sjansen for å bli voldtatt av en fremmed på vei hjem fra byen er nesten lik null. Kun tre av 56 anmeldte tilfeller i Bergen i fjor var overfallsvoldtekter.