Personstrid til siste slutt

Det er sterk strid om kven som skal bli ny nestleiar i SV. Striden kan opne for andre kandidatar enn dei som er innstilt av valkomiteen.