• FOTO: Egill J. Danielsen

Nytt trossamfunn

Generalforsamlingen i Indremisjonsforbundet har med 230 mot 23 stemmer vedtatt å opprette sitt eget trossamfunn.