Skjuler kulturminner

Dei siste eg vil seie det til om eg finn ein spydspiss, er arkeologar, seier bonde frå Nordhordland.